kise Bhe Shakhs Ya Shohar Ke Dil Ko Naram Karane Ke Liye Kya padhen.
Author Quran Se Masle Hal
Duration 7 seconds

comment Post a Comment